Изберете страница

Лични данни

Лични Данни – Съгласие

Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно име, адрес, имейл, телефон се обработват от ЕТ „АУМанРА – Мария Мягкова“ за целите на изпращане на рекламни продукти от сайта www.tipsontea-bg.com (http://www. tipsontea-bg.com/) на компанията, и данните: име, адрес, имейл, телефон се предоставят за обработване на www.icn.bg (http://www.icn.bg/), куриерска фирма Еконт Експрес ООД с цел обработване, изпращане и доставка на продукти от сайта www.tipsontea-bg.com (http://www. tipsontea-bg.com/), данните име, имейл, IP адрес се предоставят на Google, Facebook, Mailchimp, Sendpulse и www.icn.bg за целите наизготвяне на клиентски профили съобразно предлаганите стоки в www.tipsontea-bg.com (http://www. tipsontea-bg.com/) за период от 26 месеца. Запознат/запозната съм с политиката за защита на личните данни на ЕТ „АУМанРА – Мария Мягкова“.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя имейл до: orders@tipsontea-bg.com (mailto:orders@tipsontea-bg.com).

 

Анекс 2:

Политика За Защита На Личните Данни

Декларация за защита на личните данни

Защитата на личните Ви данни е важна за нас, затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR (http://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135426048)) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ (https://lex.bg/index.php/bg/laws/ldoc/2135530547)). В тази декларация ви информираме за найважните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт www.tipsontea-bg.com (http://www. tipsontea-bg.com/) или ни изпратите имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от един месец, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Освен това, с оглед изпълнението на договора си с Вас съхраняваме: снимки, видеа и друга информация, свързана с дейността ни с изричното Ви съгласие. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на – обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal), – куриерската фирма (Еконт Експерс ООД), с която Ви доставяме покупката и – нашия счетоводител. При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598)) 10-годишен срок.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ (https://lex.bg/index.php/bg/laws/ldoc/2135530547)) и член 6, ал. 1, буква (е) . Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google, Facebook, Mailchimp, Sendpulse и icn.bg.Тези сайтове и доставчици имат собствена политика за защита на личните данни, съгласно Регламента GDPR. Повече за това можете да видите тук (https://privacy.google.com/businesses/), тук (https://www.facebook.com/privacy/explanation), тук (https://www.facebook.com/business/gdpr), тук (https://mailchimp.com/legal/privacy/? _ga=2.7830066.1656127935.1525883687-1308593048.1525883687), тук (https://sendpulse.com/legal/pp) и тук (https://www.icn.bg/bg/blog/novini-ot-icn-bg/icn-gdpr-compliance/? utm_source=newsletter&utm_medium=button&utm_campaign=2018-april-nl) За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни. Данните съхраняваме за период от 26 месеца.

Нюзлетър (бюлетин), мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, изтегляйки си безплатно е-брошура от нашия сайт (http://www. tipsontea-bg.com/). За тази цел се нуждаем от Вашето име и имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: orders@tipsontea-bg.com (mailto: orders@tipsontea-bg.com) или натискайки линка unscribe в нюзлетъра (бюлетина), който получавате. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/ мейлинг. Вашите права Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни (https://www.cpdp.bg/). Свържете се с нас по един от следните начини: Уебсайт: www.tipsontea-bg.com (http://www. tipsontea-bg.com/), имейл: orders@tipsontea-bg.com (mailto: orders@tipsontea-bg.com) ЕТ „АУМанРА – Мария Мягкова“, гр. Перник, ул. Пирдоп 22, телефон: +359 882 46 06 19