Условия за бисквитки

 • I – Дефиниция
 • II – Бисквитки, използвани в сайта www.tipsontea-bg.com
 • III – Управление на бисквитките
 • IV – Как да конфигурирате вашия браузър Вие сте информирани, че когато посещавате сайтa www.tipsontea-bg.com  във вашето крайно устройство могат да бъдат инсталирани бисквитки.

I – Дефиниция

Бисквитката е малък файл, който обикновено съдържа букви и цифри, складирани в компютърния терминал на сърфиращия в Интернет и използван от сайта за да изпраща информация към браузъра на сърфиращия, като същевременно позволява на този браузър да връща информация до първоначалния сайт (например идентификатор на сесията, избор на език или дата). Бисквитките позволяват да се запазят  – през времето на валидност на съответната бисквитка –  информации за това, кога браузър влиза в страниците на даден уеб сайт или, когато този браузър се връща отново към същия уеб сайт.

Бисквитките са складирани в паметта на вашия браузър и всяка една от тях съдържа като цяло:

 • Името на сървъра, от който бисквитката е изпратена;
 • Продължителността на валидност на бисквитката;
 • Номер – обикновено уникален номер, генериран произволно. Интернет сървърът който изпраща бисквитката използва този номер за идентификация, когато вие се връщате към сайта, или когато преминавате от страница в страница. Само този, който е изпратил бисквитката може да прочете или да измени информацията която се съдържа в нея. Има два типа бисквитки, наричани „временни” и „постоянни”:
 • / Бисквитките, наричани „временни” позволяват на интернет сайтовете да правят връзка между вашите действия по време на навигацията. Тези бисквитки изчезват с края на вашата сесия и не се складират за подълго време.
 • Бисквитките, наричани „постоянни” се складират във вашия компютър, като позволяват да се съхранят в паметта вашите предпочитания или дейност в даден сайт (или в определени случаи в различни сайтове в Интернет). „Постоянните” бисквитки  могат да бъдат използвани за различни цели и по-специално да припомнят вашите предпочитания и вашия избор при използването на даден сайт.  Бисквитките могат също така да бъдат класифицирани според следните категории: „вътрешни бисквитки”, които произлизат от Интернет сайта в който вие навигирате, или „бисквитки на трета страна” които произхождат от Интернет сайт, различен от този в който навигирате.

II – Бисквитки, използвани в сайта www.tipsontea-bg.com използват следните „бисквитки на трета страна” с цел анализиране честотата на посещенията: Приложение; Име на бисквитката; Валидност на бисквитката. Google Analytics (софтуер за проследяване на посещенията) __utma Тази бисквитка се използва да се различат уникалните посетители на сайта. Тя се актуализира при отварянето на всяка страница.  __utmb Тази бисквитка се използва да се проследи сесията на сърфиращия. Тази бисквитка престава да съществува, веднага след като няма активно действие в сайта повече от 30 минути.  Използването на тази бисквитка, съчетана с utmc  позволява  да се следят посещенията (сесиите) в конкретен сайт. __utmc Тази бисквитка функционира като допълнение към бисквитката _utmb , за да се определи дали има или няма ново посещение от настоящия уникален посетител. __utmz Тази бисквитка складира цялата полезна информация за идинтификация на източника на трафика. В тази бисквитка са складирани следните информации: източника на трафика, поддръжката на този източник на трафик, написаната парола, ако посетителят консултира сайта чрез търсачка и т.н. __utmv Сегментиране на посетителите. _ga Тази бисквитка съхранява идентификатор, който позволява в Google Analytics  да се преброи само веднъж даден идивидуален посетител, който би влязъл в сайта многократно в един и същ отрязък от време.

III – Управление на бисквитките / Вие можете да контролирате бисквитките, благодарение на параметрите на вашия браузър. Ако повечето от браузърите по дефиниция са настроени така, че да приемат инсталирането на бисквитки, вие имате възможността да изберете или да приемете всички бисквитки, или да ги отхвърлите систематично, или още да изберете тези, които приемате според източника им.  Можете също така да настроите вашия браузър да приема или отхвърля бисквитки при всеки отделен случай,  преди тяхното инсталиране. Бихте могли също така редовно да премахвате бисквитките от вашето устройство през вашия браузър. Използването на бисквитки или на подобни технологии от всички Интернет сайтове, които се явяват доставчици от трета страна на рекламно съдържание е подчинено на тяхната собствена политика на конфединциалност по отношение на бисквитките. За управлението на бисквитките по ваш избор, конфигурацията на всеки браузър е различна. Тя е описана в менюто за Помощ във вашия браузър, което ще ви помогне да научите по какъв начин да променяте вашите желания спрямо бисквитките. Във всеки случай ние ви информираме, че при настройка на вашия браузър за отхвърляне на бисквитките, определени функции, страници, сектори от сайта няма да бъдат достъпни, за което издателят на сайта не би носил отговорност.

IV – Как да конфигурирате вашия браузър

 • Firefox
 1. Отворете Firefox
 2. Натиснете клавиша «Alt »
 3. В менюто горе на страницата кликнете върху «Инструменти» после върху «Настройки»
 4. Изберете иконата «Лични данни»
 5. В падащото вдясно меню «История», кликнете върху падащото прозорче и изберете «Използва потребителски настройки »
 6. Малко по-надолу премахнете  «Разрешаване на бисквитките»
 7. Запазете вашите предпочитания, като кликнете « OK »

 

 • Internet Explorer
 1. Отворете  Internet Explorer
 2. В меню «Инструменти», Изберете «Интернет опции»
 3. Кликнете върху иконата «Конфиденциалност»
 4. Кликнете върху «Разширени» и премахнете «Приемам »
 5. Запазете вашите предпочитания като кликнете « OK »
 • Google Chrome
 1. Отворете Google Chrome
 2. Кликнете върху иконата за инструменти в лентата на менюто
 3. Изберете «Настройки»
 4. Кликнете върху иконата «Разширени настройки »
 5. В падащото меню «Параметри на бисквитките», изберете «Блокирай всички бисквитки»
 • Safari
 1. Отвори Safari
 2. В лентата на менюто горе кликнете върху « Safari », после върху «Настройки»
 3. Изберете иконата «Поверителност и сигурност »
 4. От страната «Допускай локално съхраняване на данни (препоръчва се)», отбележете « Не»
 5. Ако искате да виждате бисквитки, които са вече запазени във вашия компютър, кликнете  върху «Допускай локално съхраняване на данни (препоръчва се)»